โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการพัฒนาทักษะการผลิตของที่ระลึก

อาจารย์นพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการพัฒนาทักษะการผลิตของที่ระลึก วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย