มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus" แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560

------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์---> https://goo.gl/LFLDMU
และส่งใบสมัครได้ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โทรสาร 0 4535 2122 หรือ อีเมล nsawad@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560