มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล" ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 - 16.30 น. ณ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ที่ http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560