การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 4

สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4" ภายใต้หัวข้อ "BioD4 : Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management" ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.biodconference.org และสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560