โครงการวิจัยสัญจร ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศ รูปโครงการวิจัยสัญจร ศูนย์เลยจังหวัดขอนแก่น