โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

การกำหนดประชุมวิชาการ “มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔”(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (50 years Mahasarakham University : Pub Devotion is a virtue of the Learned)

การกำหนดประชุมวิชาการ "มหาวิทยามหาสารคามวิจัยครั้งที่ ๑๔"(The 14 Mahasarakham University Research conference) ในห้วข้อ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (50 years Mahasarakham University : Pub Devotion is a virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยาน ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลกร อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณืกับผู้สงคุณวุฒิ จากหลกหลายสาขา ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่สากล ผู้สนใจสมารถได้ที่ http//www.research.msu.ac.th/mrc14

By | 2018-03-22T09:41:57+00:00 มีนาคม 22nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายและความรวมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรต่างๆ ทั้งภารัฐและเอกชน ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าฟังการสัมนาสามารถทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.utcc.ac.th/academicday

By | 2018-03-22T09:13:55+00:00 มีนาคม 22nd, 2018|ประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญาโทและปริญญาเอกภายในขแงท่านได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards ชึ่งในการพิจารณาทุน ครั้งนี้ ทางโครงการ เริ่มเปิดรับ สมัครผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2561 ผู้สนใจสามารถได้ที่ http://www.brandsworld.co.th

By | 2018-03-15T12:34:09+00:00 มีนาคม 15th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By | 2018-03-06T16:36:31+00:00 มีนาคม 6th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://research.lru.ac.th/lruconference2018/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยหมดเขตรับผลงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน: (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ) โทร. 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143  โทรศัพท์มือถือ  08-6643-7010 ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 LINK WEBSITE

By | 2018-01-08T10:58:27+00:00 มกราคม 8th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าอบรม หากผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมมีค่าลงทะเบียน 16,000 บาท อบรมภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และภาคฝึกปฏิบัติศึกษาดูงานที่ฮ่องกง-มาเก๊า ท่านสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Link ด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยฯ 0-4280-8000 ต่อ 51143 หรือ 08-7868-0708 ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล หรือ E-mail: tourleader.lru@gmail.com ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ ใบสมัครได้ที่ : Download ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมที่ : สมัครเข้าร่วมโครงการ [...]

By | 2017-12-29T10:19:20+00:00 ธันวาคม 12th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://research.lru.ac.th/lruconference2018/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยหมดเขตรับผลงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน: (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ) โทร. 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143  โทรศัพท์มือถือ  08-6643-7010 LINK WEBSITE

By | 2018-01-08T10:55:31+00:00 พฤศจิกายน 18th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”

ประกาศเรื่อง การให้ทุนภายใต้“การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศเรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับทุน ภายใต้โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบล กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

By | 2017-11-15T20:24:08+00:00 พฤศจิกายน 10th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศเรื่อง การให้ทุนภายใต้“การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศการให้ทุนภายใต้โครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณจาก อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” บัดนี้ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ#1 เอกสารแนบ#1 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณจาก อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” บัดนี้ มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุน จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ#2 เอกสารแนบ#2      

By | 2017-11-09T13:31:11+00:00 พฤศจิกายน 8th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศการให้ทุนภายใต้โครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2560 ------------------------------------------------------------------ จึงขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ >>>: http://grad.rru.ac.th ส่งต้นฉบับวารสารได้ที่ อีเมล์ >>>: grad.rru@gmail.com

By | 2017-11-15T20:24:28+00:00 ตุลาคม 24th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์