โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

About Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Admin has created 94 blog entries.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ฯ ผู้สนใจสามารถเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ >>>: http://grad.rru.ac.th และส่งต้นฉบับวารสารได้ที่ อีเมล์ >>>: grad.rru@gmail.com

By | 2017-10-01T13:02:10+00:00 กันยายน 20th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับ 2

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ Universitas Airlangga จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE2017)

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ Universitas Airlangga จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium "Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE2017) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ >>>: +66 8835 3508 3 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ >>>: www.iei.ubru.ac.th

By | 2017-09-20T14:50:34+00:00 กันยายน 20th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ Universitas Airlangga จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE2017)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0" ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถสมัครและดูรายลละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>: http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยสามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

By | 2017-09-20T14:47:40+00:00 กันยายน 20th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ >>> เว็บไซต์ : www.psued.org และสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> โทรศัพท์ : 0 7428 2251-2 >>> อีเมล์ : wilailuck.p@psu.ac.th โดยสามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

By | 2017-09-15T14:44:49+00:00 กันยายน 15th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 27 หลักสุตร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 27 หลักสุตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ >>> www.hrdcenter9.com

By | 2017-10-01T12:10:01+00:00 กันยายน 15th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 27 หลักสุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0" ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งบทความได้ที่ >>> http://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018

By | 2017-09-15T14:40:55+00:00 กันยายน 15th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง The Thai-Israeli tomato conference: The current status and the way forward

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง The Thai-Israeli tomato conference: The current status and the way forward ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00–16.50 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี ------------------------------------------------------------------ โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 800 บาท สำหรับนักศึกษา 600 บาท หากสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียน และส่งกลับมายังศูนย์ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ >>>: https://goo.gl/TU6bPa และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>: https://goo.gl/ZJjGuS

By | 2017-09-14T15:53:29+00:00 กันยายน 14th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง The Thai-Israeli tomato conference: The current status and the way forward

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> http://seminarresearch.pkru.ac.th

By | 2017-09-13T10:38:21+00:00 กันยายน 13th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1:ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน ประเภทที่ 2:ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน ประเภทที่ 3:ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) จำนวน 1 ทุน สาขาที่รับสมัคร:หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฏหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสมัครชิงทุน [...]

By | 2017-09-11T19:42:09+00:00 กันยายน 11th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จากเดิมวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล" ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ------------------------------------------------------------------ ทั้งนี้ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จากเดิมวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2560 ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ที่ >>> http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main

By | 2017-09-11T19:42:52+00:00 กันยายน 11th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จากเดิมวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2560