โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

About Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Admin has created 94 blog entries.

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017”

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ "Gracious Hospitality and Tourism towards 2030" ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ >>>: http://dusitconference.com/ อีเมล์ >>>: info@dusitconference.com

By | 2017-10-01T12:58:36+00:00 กันยายน 29th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ >>>: 042-211040 ต่อ 1701,1178 หรือดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์ >>>: http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017

By | 2017-10-01T10:57:53+00:00 กันยายน 29th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้บริการวิชาการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยจัดทำวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้บริการวิชาการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยจัดทำวารสารวิชาการ "การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและวัฒนธรรม" อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 โดยเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4" หรือ NCTIM 2018 ซึ่งได้กำหนดจัดในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์วารสารวิชาการ >>>: itm-journal.rmu.ac.th เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ >>>: it.rmu.ac.th/nctim บรรณาธิการวารสาร ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ >>>: 08 1974 5464

By | 2017-10-01T11:16:07+00:00 กันยายน 28th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้บริการวิชาการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยจัดทำวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "คนและทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน:การเปลี่ยนแปลง? การปรับตัว? และ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?" ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ที่ อีเมล >>>: bsid@mfu.ac.th และสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ >>>>: https://goo.gl/e8N4et โทรฯ >>>: 0 5391 6667

By | 2017-10-01T11:13:16+00:00 กันยายน 25th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบเอกสารเผยแพร่ “ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาของประเทศ

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบเอกสารเผยแพร่ "ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2560" เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 เล่ม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพรได้จาก >>>: www.nrct.go.th

By | 2017-10-01T12:59:09+00:00 กันยายน 25th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบเอกสารเผยแพร่ “ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารวิชาการในชื่อวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารวิชาการในชื่อวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้สนใจส่งบทความต้นฉบับมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสามารถดูและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://research.yru.ac.th/e-journal โทรฯ : คุณซอฟียะห์ สูแป >>>: 091-862-6900 (ในวันเวลาราชการ)

By | 2017-10-01T12:02:20+00:00 กันยายน 21st, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารวิชาการในชื่อวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS),Thai Visiting Scholar Program (TVS),และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program(USAS) ประจำปี 2561

  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS),Thai Visiting Scholar Program (TVS),และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program(USAS) ประจำปี 2561 ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright – Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทที่ 2 : ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program [...]

By | 2017-10-01T12:12:12+00:00 กันยายน 20th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS),Thai Visiting Scholar Program (TVS),และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program(USAS) ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมฐานราก”และ”วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมฐานราก"และ"วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์" ประจำปีงบประมาณ ปี 2561 ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนจัดทำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) จำนวน 1 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่นส่งมายัง สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://rdi.udru.ac.th

By | 2017-10-01T12:59:40+00:00 กันยายน 20th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมฐานราก”และ”วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริม สนับสนุนให้ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารฯได้ที่ เว็บไซต์ : http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php หรือติดต่อ นส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร (ในวันเวลาราชการ)

By | 2017-10-01T13:00:32+00:00 กันยายน 20th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS"(เพิ่มเติม) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 จำนวน 3 วันๆ ละ 2 รอบ รับจำนวนครั้งละ 36 คน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ >>>: http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2119 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

By | 2017-10-01T13:01:21+00:00 กันยายน 20th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562