โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

About Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Admin has created 95 blog entries.

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ------------------------------------------------------------------ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยพร้อมแบบตอบรับไปยังสำนักงานบริหารการวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง >>>: www.sct.ac.th

By | 2017-11-15T20:26:05+00:00 ตุลาคม 16th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จัดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2560 เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ”

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จัดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2560 เรื่อง "กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ" และการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "สหวิทยาการ" ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น ------------------------------------------------------------------ จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมวิชาการปอมท.ประจำปี 2560 ดังกล่าว ศึกษารายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ >>>: www.senate.ubu.ac.th

By | 2017-11-15T20:26:40+00:00 ตุลาคม 11th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จัดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2560 เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ”

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2560

By | 2017-11-09T13:33:55+00:00 ตุลาคม 11th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับทุน ภายใต้ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2560

By | 2017-11-09T13:34:22+00:00 ตุลาคม 11th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับทุน ภายใต้ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences,CASS) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences,CASS) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนจากเว็บไซต์ของ วช. ที่ เว็บไซต์ >>>: http://www.nrct.go.th/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ >>>: 0-2579-2690 และ 0-2561-2445 ต่อ 203

By | 2017-10-09T16:20:15+00:00 ตุลาคม 9th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences,CASS) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) รับข้อเสนอโครงการวิจัย

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานวิชาการด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และเสริมสร้างกลไกการจัดการในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม รับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางที่กำหนด ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พศ.2560 ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ >>>: 02-9388490 โทรสาร >>>: 02-938882 เว็บไซต์ >>>: www.roadsafetythai.org

By | 2017-10-09T16:19:30+00:00 ตุลาคม 9th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) รับข้อเสนอโครงการวิจัย

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย มจธ.ได้มอบวารสารดังกล่าวมาเพื่อใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ฉบับ ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจที่มีความประสงค์ที่จะอ่านวารสารฯ ออนไลน์ สามารถกระทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ของวารสาร ที่ >>>: http://journal.kmutt.ac.th/

By | 2017-10-09T16:18:20+00:00 ตุลาคม 9th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) จัด “ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560:สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) จัด "ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560:สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2" (The 2nd National Conference Academic 2017:Santapol Knowledge Research to Development) ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ (ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน ก่อน 15 ตค) ได้ที่สำนักวิจัย วิทยาลัยสันติพล 299/1 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หรือทางอีเมล์ >>>: phanumas@stu.ac.th โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>: http://stukmc.weebly.com/scaj-conference2017.html

By | 2017-10-09T16:17:23+00:00 ตุลาคม 9th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) จัด “ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560:สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 "Challenge and Opportunity of ASEAN:Innovative,Integrative and Inclusive Development" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ------------------------------------------------------------------ โดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560-10 มีนาคม 2561 ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>:https://conference.pim.ac.th/thai/

By | 2017-10-09T16:16:17+00:00 ตุลาคม 9th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำวารสาร “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำวารสาร "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)" ภายใต้ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre-TCI) กลุ่ม 2 เพื่อเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษา ------------------------------------------------------------------ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ >>>: http://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index

By | 2017-10-04T13:30:50+00:00 ตุลาคม 4th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำวารสาร “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)”