โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-09-01T12:00:56+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 "Challenge and Opportunity [...]

By | ตุลาคม 9th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำวารสาร “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำวารสาร "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)" ภายใต้ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre-TCI) [...]

By | ตุลาคม 4th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำวารสาร “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)”

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ 3 รายการ

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ 3 รายการดังนี้ 1.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 48 ISAGA 2018 [...]

By | ตุลาคม 4th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ 3 รายการ

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017”

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017" ระหว่างวันที่ [...]

By | กันยายน 29th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม [...]

By | กันยายน 29th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้บริการวิชาการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยจัดทำวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้บริการวิชาการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยจัดทำวารสารวิชาการ "การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและวัฒนธรรม" อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 โดยเผยแพร่ปีละ [...]

By | กันยายน 28th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้บริการวิชาการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยจัดทำวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "คนและทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน:การเปลี่ยนแปลง? การปรับตัว? และ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?" [...]

By | กันยายน 25th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบเอกสารเผยแพร่ “ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาของประเทศ

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบเอกสารเผยแพร่ "ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2560" [...]

By | กันยายน 25th, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบเอกสารเผยแพร่ “ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารวิชาการในชื่อวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารวิชาการในชื่อวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้สนใจส่งบทความต้นฉบับมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสามารถดูและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://research.yru.ac.th/e-journal โทรฯ [...]

By | กันยายน 21st, 2017|Categories: ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารวิชาการในชื่อวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา