โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

การประชุมวิชาการการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโนโลยีราชมงคลธีญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ให้จัดประชุมวิขาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ขึ้นในรหว่างวันที่ 13- 15 มิถุนยน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลเพ จังหวัดระยอง เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสนำผลงานผลงานวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในสาขาในสาขาต่างๆ เสริมประสิทธิภาพของการวิจัย เผ่ยแผ่ความรู้ ผุ้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.e-nett.org/

By | 2018-04-05T16:59:35+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

About the Author: