โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4

มหาวิทยาลัยนอร์เทร์ทเทิร์น สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ มหวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก และ วิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดการจัดการ ประวิชาการระดับชาตินอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4 “นวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ้นไทยอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ” มหาวิทยาลัยนอร์ทเทริน์ จังหวัดตาก
ในการนี้มหาวิทยาลัยนอร์ทเทริน์ ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับบเต็ม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/

By | 2018-04-05T16:35:28+00:00 เมษายน 5th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์เทร์นวิจัย ครังที่ 4

About the Author: