โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าอบรม หากผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมมีค่าลงทะเบียน 16,000 บาท อบรมภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และภาคฝึกปฏิบัติศึกษาดูงานที่ฮ่องกง-มาเก๊า ท่านสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Link ด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยฯ 0-4280-8000 ต่อ 51143 หรือ 08-7868-0708 ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล หรือ E-mail: tourleader.lru@gmail.com
ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ ใบสมัครได้ที่ :

Download

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมที่ :

สมัครเข้าร่วมโครงการ
2017-12-29T10:19:20+00:00