โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

About Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Admin has created 94 blog entries.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By | 2018-03-06T16:36:31+00:00 มีนาคม 6th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://research.lru.ac.th/lruconference2018/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยหมดเขตรับผลงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน: (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ) โทร. 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143  โทรศัพท์มือถือ  08-6643-7010 ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 LINK WEBSITE

By | 2018-01-08T10:58:27+00:00 มกราคม 8th, 2018|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าอบรม หากผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมมีค่าลงทะเบียน 16,000 บาท อบรมภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และภาคฝึกปฏิบัติศึกษาดูงานที่ฮ่องกง-มาเก๊า ท่านสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Link ด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยฯ 0-4280-8000 ต่อ 51143 หรือ 08-7868-0708 ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล หรือ E-mail: tourleader.lru@gmail.com ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ ใบสมัครได้ที่ : Download ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมที่ : สมัครเข้าร่วมโครงการ [...]

By | 2017-12-29T10:19:20+00:00 ธันวาคม 12th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://research.lru.ac.th/lruconference2018/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยหมดเขตรับผลงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน: (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ) โทร. 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143  โทรศัพท์มือถือ  08-6643-7010 LINK WEBSITE

By | 2018-01-08T10:55:31+00:00 พฤศจิกายน 18th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561”

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2560 ------------------------------------------------------------------ จึงขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ >>>: http://grad.rru.ac.th ส่งต้นฉบับวารสารได้ที่ อีเมล์ >>>: grad.rru@gmail.com

By | 2017-11-15T20:24:28+00:00 ตุลาคม 24th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม จำนวน 2 หลักสูตร

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตร งานทรัพยากรมนุษย์ รอบที่ 1 วันที่ 2–3 ธันวาคม พ.ศ.2560 รอบที่ 2 วันที่ 16–17 ธันวาคม พ.ศ.2560 2.หลักสูตร การประเมินสมรรถนะ รอบที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 รอบที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ 402 ซ.เรวดี ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดส่งทาง อีเมล์ >>>: hpdccenter@gmail.com โทรสาร [...]

By | 2017-11-17T22:58:36+00:00 ตุลาคม 24th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม จำนวน 2 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ Link เว็บไซต์ (ด้านล่าง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพูธที่ 15 พฤศจิกายน 2560  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ : (02)118 0143 LINK

By | 2017-11-17T23:18:27+00:00 ตุลาคม 20th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3”

สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยได้ที่ >>>: pdms.arda.or.th โดยเข้าไปลงทะเบียน และเลือกสมัครฝึกอบรม หรือส่งใบสมัครเข้ารับหารฝึกอบรม มาที่ >>>: training.arda@gmail.com ภายในวันที่ 1 ธันวาคม หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th

By | 2017-11-17T23:20:37+00:00 ตุลาคม 20th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน-กุมภาพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัย จึงขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กันยายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ LINK

By | 2017-11-17T23:26:37+00:00 ตุลาคม 16th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ------------------------------------------------------------------ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยพร้อมแบบตอบรับไปยังสำนักงานบริหารการวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง >>>: www.sct.ac.th

By | 2017-11-15T20:26:05+00:00 ตุลาคม 16th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์”