โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบเอกสารเผยแพร่ “ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาของประเทศ

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบเอกสารเผยแพร่ “ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2560” เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 เล่ม


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพรได้จาก
>>>: www.nrct.go.th

2017-10-01T12:59:09+00:00