โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีประทุมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศรีประทุมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The 12th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2017)” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
>>> http://spucon.spu.ac.th

By | 2017-09-07T16:37:05+00:00 กันยายน 7th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยศรีประทุมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

About the Author: