โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com
กิจกรรม/โครงการ 2017-09-14T23:20:13+00:00

กิจกรรม/โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ด้านการจัดทำกิจกรรมนำเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) : กรณีพื้นที่ภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

By | กันยายน 4th, 2017|Categories: กิจกรรม/โครงการ|

การดำเนินโครงการ นำผู้ประกอบการโฮมสเตย์บ้านผาหวาย ไปศึกษาดูงานที่บ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม [...]

ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ด้านการจัดทำกิจกรรมนำเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) : กรณีพื้นที่ภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำสำรับอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

By | กันยายน 1st, 2017|Categories: กิจกรรม/โครงการ|

การดำเนินโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำสำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ [...]

ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำสำรับอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว