โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3”

สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร


ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยได้ที่
>>>: pdms.arda.or.th โดยเข้าไปลงทะเบียน และเลือกสมัครฝึกอบรม หรือส่งใบสมัครเข้ารับหารฝึกอบรม มาที่
>>>: training.arda@gmail.com ภายในวันที่ 1 ธันวาคม
หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th

2017-11-17T23:20:37+00:00