โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ 3 รายการ

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ 3 รายการดังนี้
1.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 48 ISAGA 2018 เรื่อง Active Learning and Neo-Simulation & Gaming:Sharing Wisdom ระว่างวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 ถึง วันที่ 13 กรกฏาคม 2561
2.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ThaiSim 2018 เรื่อง Sharing and Learning from game and simulator in Thailand 4.0 เป็นเวลา 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561
3.การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 เรื่อง การแบ่งปันและการเรียนรู้จากเกมและสถานการณ์จำลองในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นเวลา 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิริวิทยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ นครปฐม
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์พร้อมกับส่งหลักฐานการชำระเงินและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประเภทการประชุม ThaiSim >>>: www.thaisim.or.th
ประเภทการประชุม ISAGA >>>: www.isaga2018.com

By | 2017-10-04T13:29:37+00:00 ตุลาคม 4th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ 3 รายการ

About the Author: