โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference of Vocational Institute of Agriculture (NCVIA2018)) ในหัวข้อ เกษตรปลอดภัย ก้าวไกล Thailand 4.0 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
>>> เว็บไซต์ : http://www.ncvia.ac.th/ncvia2018/
>>> โทรศัพท์ : 0-4350-1869 , 09-4305-2211 (สุธาสินี)
>>> อีเมล์ : ncvia2018@nevia.ac.th
หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

By | 2017-09-07T16:37:58+00:00 กันยายน 7th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1

About the Author: