โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “Challenge and Opportunity of ASEAN:Innovative,Integrative and Inclusive Development” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
——————————————————————
โดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560-10 มีนาคม 2561
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
>>>:https://conference.pim.ac.th/thai/

By | 2017-10-09T16:16:17+00:00 ตุลาคม 9th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

About the Author: