โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม จำนวน 2 หลักสูตร

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตร งานทรัพยากรมนุษย์
รอบที่ 1 วันที่ 2–3 ธันวาคม พ.ศ.2560
รอบที่ 2 วันที่ 16–17 ธันวาคม พ.ศ.2560
2.หลักสูตร การประเมินสมรรถนะ
รอบที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
รอบที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ 402 ซ.เรวดี ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดส่งทาง
อีเมล์ >>>: hpdccenter@gmail.com
โทรสาร >>>: 02-1293136
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

LINK
2017-11-17T22:58:36+00:00