โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
——————————————————————
จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยพร้อมแบบตอบรับไปยังสำนักงานบริหารการวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2561
โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง
>>>: www.sct.ac.th

2017-11-15T20:26:05+00:00