โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) จัด “ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560:สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) จัด “ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560:สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2” (The 2nd National Conference Academic 2017:Santapol Knowledge Research to Development) ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ (ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน ก่อน 15 ตค) ได้ที่สำนักวิจัย วิทยาลัยสันติพล 299/1 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หรือทางอีเมล์
>>>: phanumas@stu.ac.th
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
>>>: http://stukmc.weebly.com/scaj-conference2017.html

By | 2017-10-09T16:17:23+00:00 ตุลาคม 9th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) จัด “ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560:สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2

About the Author: