โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017”

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “Gracious Hospitality and Tourism towards 2030” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ >>>: http://dusitconference.com/
อีเมล์ >>>: info@dusitconference.com

2017-10-01T12:58:36+00:00