โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS),Thai Visiting Scholar Program (TVS),และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program(USAS) ประจำปี 2561

 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS),Thai Visiting Scholar Program (TVS),และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program(USAS) ประจำปี 2561

ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright – Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 2 : ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 3 : Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) จำนวน 1 ทุน โดยคัดเลือกผู้สมัครไม่เกิน 2 คนไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค ทุนนี้ิเป็นทุนให้อาจารย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า ผู้ที่ ทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล ไปทำงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา (U.S.-ASEAN Relationship) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา


ผู้สนใจเข้าร่วมสมัครชิงทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียด

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ : www.application.fulbrightthai.org ส่งมายังมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดได้จาก : www.fulbrightthai.com

2017-10-01T12:12:12+00:00