โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “คนและทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน:การเปลี่ยนแปลง? การปรับตัว? และ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?” ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ที่
อีเมล >>>: bsid@mfu.ac.th
และสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ >>>>: https://goo.gl/e8N4et
โทรฯ >>>: 0 5391 6667

2017-10-01T11:13:16+00:00