โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ


ผู้สนใจส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ Link เว็บไซต์ (ด้านล่าง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพูธที่ 15 พฤศจิกายน 2560  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ : (02)118 0143

LINK
By | 2017-11-17T23:18:27+00:00 ตุลาคม 20th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

About the Author: