โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ >>>: 042-211040 ต่อ 1701,1178
หรือดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวข้องได้ที่
เว็บไซต์ >>>: http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017

2017-10-01T10:57:53+00:00