โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 – 16.30 น. ณ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ออนไลน์  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียน
2017-08-08T14:57:13+00:00