โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย มจธ.ได้มอบวารสารดังกล่าวมาเพื่อใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ฉบับ
——————————————————————
ผู้สนใจที่มีความประสงค์ที่จะอ่านวารสารฯ ออนไลน์ สามารถกระทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ของวารสาร ที่
>>>: http://journal.kmutt.ac.th/

By | 2017-10-09T16:18:20+00:00 ตุลาคม 9th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

About the Author: