โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences,CASS) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences,CASS) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนจากเว็บไซต์ของ วช. ที่ เว็บไซต์ >>>: http://www.nrct.go.th/
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ
โทรศัพท์ >>>: 0-2579-2690 และ 0-2561-2445 ต่อ 203

By | 2017-10-09T16:20:15+00:00 ตุลาคม 9th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences,CASS) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

About the Author: