โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จัดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2560 เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ”

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จัดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2560 เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” และการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “สหวิทยาการ” ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น
——————————————————————
จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมวิชาการปอมท.ประจำปี 2560 ดังกล่าว ศึกษารายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ >>>: www.senate.ubu.ac.th

2017-11-15T20:26:40+00:00