โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1:ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน
ประเภทที่ 2:ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน
ประเภทที่ 3:ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) จำนวน 1 ทุน
สาขาที่รับสมัคร:หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฏหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย
——————————————————————
ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://application.fulbrightthai.org/ พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้วส่งมาที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

2017-09-11T19:42:09+00:00