โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 9

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักกฏหมายปกครอง ระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 13 ตุลาคม 2560
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เท่านั้น และสามารถดูรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครฯ
โครงการอบรมได้ที่
>>> www.frda.or.th และ www.admincourt.go.th

By | 2017-09-11T10:01:19+00:00 กันยายน 11th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 9

About the Author: