โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
>>> http://seminarresearch.pkru.ac.th

By | 2017-09-13T10:38:21+00:00 กันยายน 13th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

About the Author: