โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จากเดิมวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
——————————————————————
ทั้งนี้ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จากเดิมวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2560
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ที่
>>> http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main

By | 2017-09-11T19:42:52+00:00 กันยายน 11th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จากเดิมวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2560

About the Author: