โทร. 042-835224-8 ต่อ 41141-3 |research_lru@hotmail.com

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำวารสาร “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำวารสาร “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)” ภายใต้ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre-TCI) กลุ่ม 2 เพื่อเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษา
——————————————————————
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ >>>: http://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index

By | 2017-10-04T13:30:50+00:00 ตุลาคม 4th, 2017|ประชาสัมพันธ์|ปิดความเห็น บน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำวารสาร “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)”

About the Author: